Voorwaarden Autobandenpartner
Kras & Win actie

Algemene spelvoorwaarden Autobandenpartner Kras & Win actie

Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de Kras & Win actie van Autobandenpartner, hierna te noemen ‘Kras & Win actie.

 • Deelname aan de Kras & Win actie is voorbehouden aan natuurlijke personen van 16 jaar en ouder en staat open van donderdag 3 juni 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021. Aan deelname aan deze Kras & Win actie zijn geen kosten verbonden.
 • Personen die hun autobanden laten controleren tijdens de Autobandenpartner Roadshow ontvangen een kraskaart waarop onder de kraslaag een code staat vermeld. Deze code kan ingevuld worden op https://www.autobandenpartner.nl/krasenwinactie/ in combinatie met e-mailadres en optioneel het telefoonnummer. Na het invullen wordt er direct getoond of en welke prijs er is gewonnen.
 • De codes kunnen tussen donderdag 3 juni 2021 en dinsdag 31 augustus 2021 ingevuld worden op https://www.autobandenpartner.nl/krasenwinactie/
 • Autobandenpartner neemt contact op met de winnaars via het opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. Zij krijgen vervolgens de prijzen toegestuurd.
 • De hoofdprijzen zijn:
  – één (1) set van 2 kaarten voor de Formule 1 Grand Prix van Zandvoort die wordt verreden op zondag 5 september 2021;
  – twee (2) complete Viking bandensets (4 stuks) geschikt voor de auto van de winnaar, inclusief montage bij een Autobandenpartner naar keuze;
  – twee (2) kartarrangementen bij Coronel Karting te Huizen.
 • Door deel te nemen aan de Kras & Winactie gaat de deelnemer akkoord met deze algemene spelvoorwaarden.
 • De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Autobandenpartner. Zij zal tevens de aangifte daarvoor indienen.
 • Deelnemers aan de Kras & Winactie geven Autobandenpartner toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens te gebruiken bij promotionele doeleinden van Autobandenpartner
 • Een gewonnen prijs kan evenmin worden geruild of in geld worden uitgekeerd.
 • Autobandenpartner is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden, voortvloeiend uit – of verband houdend met het winnen van de prijzen.
 • Autobandenpartner is uiterst zorgvuldig met het plaatsen van informatie op haar website. Autobandenpartner sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de website of de onbereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Autobandenpartner.
 • Autobandenpartner is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat deze deelnemers niet conform deze algemene spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • Autobandenpartner handelt als aanbieder van deze Kras & Win actie in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.